ورود به سایت

اوقات شرعی


سه شنبه, 04 ارديبهشت 1397

آشنایی با نشر قانون

 آشنایی با فعالیت مؤسسه نشر قانون

 

عمده فعالیت نشر قانون ارائه جدیدترین مقررات مربوط به صادرات و واردات کشور،شامل: قوانین،

مصوبات، بخشنامه ها و دستور العملهای بازرگانی، بانکی و گمرکی و ... می باشد که بسیار

موردنیاز واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان، کارشناسان، و ارزیابان گمرکات و  حق العمل

کاران گمرکی می باشد.